Animatie Carbon Transition Model

Animatie over een model dat kansrijke routes voor een CO2-neutrale industrie voorspelt

Het model levert zeven mogelijke routes naar emissiereductie
Opdrachtgever
TKI Energie en Industrie
Techniek
After Effects
Productiedatum
november 2022
Deel dit artikel

TKI Energie en Industrie

De Nederlandse industrie speelt een belangrijke rol in onze economie en samenleving. Tegelijk is zij verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. De missie van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Energie en Industrie (TKI E&I) is samen met haar partners een duurzame en inclusieve industrie te realiseren die binnen de ruimte van klimaat en milieu opereert. TKI Energie en Industrie ondersteunt verschillende projecten. Een aantal van die projecten brengen wij met animaties, bedrijfsfilms en voorlichtingsfilms in beeld.

Animatie HyChain

De meeste industriële bedrijven in Nederland maken hun eigen strategie om hun CO2-uitstoot te verminderen. Maar wat is de impact hiervan op de gehele Nederlandse industrie? En vice versa: hoe verhouden beslissingen van andere bedrijven en bijvoorbeeld netbeheerders zich tot elkaar? Hiervoor is inzicht in afhankelijkheden, beperkingen en kansen nodig. Het Institute for Sustainable Process Technology presenteerde op 8 november het Carbon Transition Model: een transparant, op feiten gebaseerd, publiek toegankelijk model dat de duurzaamheidstransitie van fossiel intensieve industrieën ondersteunt.

Ook een animatie laten maken?

Meer Weten?

Paul Keyzer

Paul Keyzer

06 - 24 63 55 30

Up