GEZONDE SCHOOL

Drie promotiefilms over de handleiding Gezonde School

Drie films die scholen stimuleren activiteiten op te zetten om een gezonde leefstijl bij hun leerlingen te stimuleren.
Opdrachtgever
RIVM
Techniek
Canon EOS C100
Productiedatum
juni 2014
Deel dit artikel

Gezonde Scholen

Gezonde School is een programma van ‘t RIVM Centrum Gezond Leven en partners. Met het programma versterkt het RIVM de gezondheidsbevordering in het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voor professionals in het onderwijs is daarvoor onder andere het platform Gezondeschool.nl ontwikkeld.

Een Gezonde School biedt veel voordelen. Kinderen en jongeren presteren beter en er is minder ziekteverzuim.  Scholen kunnen leerlingen bijvoorbeeld stimuleren niet te roken, meer te bewegen of zich weerbaar op te stellen. Maar scholen hebben niet altijd voldoende geld en tijd.  Het programma Gezonde School biedt scholen de nodige ondersteuning een gezonde status te bereiken en te behouden.

De films

Om scholen te stimuleren ook activiteiten op te zetten om een gezonder leefklimaat te ontwikkelen, hebben we drie films gemaakt, voor verschillende onderwijsniveaus:

  • basisonderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • MBO’s

In iedere film staat een school centraal. Hun initiatief voor een gezondere schoolomgeving dient als inspirerend voorbeeld voor andere scholen. De promotiefilms hebben een informatief karakter.

Ook een voorlichtingsfilm laten maken?

Meer Weten?

Maaike Geuzendam

Maaike Geuzendam

06 - 21 27 79 18

Up