Privacyverklaring

Privacyverklaring

Rekel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoasl weergegeven in deze privacyverklaring. Wij dragen met zorg bij aan een correcte en veilige verwerking van privacygevoelige gegevens. In deze verklaring lees je wat we doen met de gegevens die we via onze website van onze bezoekers verzamelen.

Persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een aantal van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Naam: als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief hebben we alleen je voornaam nodig
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres: we verzamelen in principe alleen zakelijke adressen
 • Locatiegegevens: we verzamelen locatiegegevens alleen via de cookies (meer daarover verder in de verklaring)

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (wij versturen onze nieuwsbrieven via MailChimp. Met hen hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten)
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om je gedrag op onze website te analyseren zodat we de website kunnen verbeteren en om het aanbod van diensten en producten af te stemmen op jouw voorkeuren (wij werken hiertoe met Google Analystics. Met hen hebben we een verwerkersovereenkomst)

Geautomatiseerde Besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

Hoe Lang Bewaren We Persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam: we bewaren je (voor)naam zolang je onze nieuwsbrief wilt ontvangen
 • Telefoonnummer: we bewaren je (zakelijke) nummer zolang je prospect, klant, leverancier of medewerker bent omdat dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering
 • Locatiegegevens: deze bewaren via Google Analytics tot 26 maanden (zie Cookies)

Delen Van Persoonsgegevens Met Derden

Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarmee zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies Van Derden

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googel Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Cookie: Googel Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Googel Analytics
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 24 uur

Sociale Media

Op onze website zijn verschillende knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten op delen op sociale media. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de afzonderlijke social mediakanalen. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Daarnaast streamen wij de video’s op onze site via Vimeo, hebben we een YouTube-kanaal en hebben we als volger van onze social mediakanalen te maken met het privacybeleid van de betreffende platforms.

Je kunt de privacyverklaringen van de social mediaplatforms lezen (deze veranderen regelmatig) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen, als je gebruik maakt van deze code:

Facebook
Twitter
YouTube
Vimeo
Instagram

Gegevens Inzien, Aanpassen of Verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar paul@rekelproducties.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onder aan het paspoort en Burgerservicenummer, BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Beveiligen We Persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste opbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met paul@rekelproducties.nl.

Aanpassen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Vragen?

Heb je vragen over ons privacybeleid of over je privacy? Neem dan contact met ons op .

Up